Контакти

Телефони:  +420 739 676 075

е-майл: ivanka.stefanova@seznam .czmapa1

web: www.imartrans.com

Офис: ул.Кжижикова 345/4, Прага 8

(Автобусна гара Флоренц)

  • Търговско име на фирмата: Ivanka Stefanova – Tzvetkova
  • Данъчен номер: CZ6859272222
  • Номер за идентификация: 69048185
  • Банкови сметки : UniCredit  Bulbank
  • EURO:
    IBAN: BG82 UNCR 7000 4520 3400 20   SWIFT: UNCRBGSF
  • BGL:
    IBAN: BG43 UNCR 7000 4520 3426 62    SWIFT: UNCRBGSF